Theorielessen


De theorielessen worden in groepsverband gegeven. De kosten hiervan bedragen € 10,- per persoon.


De data worden u via de e-mail aan u kenbaar gemaakt.